Report a UFO

You can submit your ufo sightings to FUFON by our contact form below. Could it be more simple as that?!

Ufo sightings are primary interest in our work since the mainstream ufology is mainly based on them. So don’t forget to report your sighting, it indeed may be more important than you even think! We’ll investigate and classify all the ufo cases we get and when it’s done, we contact to MUFON archive and/or local MUFON representative. You have full anonymity and if you want, we also remove your name when it’s time to contact MUFON international or their local affiliates. You should include your sighting report following details as far as you can remember.

-Your desciption about the incident as accurately as possible
-Time and place of sighting as exactly as possible
-Depiction of the place where the sighting occured; is it urban area or countryside etc. (maybe url to map and photo from the place)
-Your position during the sighting (for example, was it car, indoors, outside…)
-Appearance of the object or phenomena (shape, color, clarity of the profile, changes in the appearance)
-UFO’s behavior (movements, speed, changes of movements and speed, interior movements like rotation)
-Influences of the anomalous object or phenomena as lights, sounds, smells, feelings, thermal effects, electrical effects, disturbation of animals, psychical and psychological effects, traces on the ground, contrails etc)
-Was situation and your alertness perfectly normal
-Did you use any instruments during the sighting like binoculars, camera or audio recorder
-Estimated size and distance of the ufo and its altitude
-Compass point where you initially saw this object or phenomena and where it went if it moved
-In which angles you saw this object during the event (or angle if it was stationary)
-Weather at the time like wind direction and strength, cloudiness, raininess and temperature
-Brightness of the environment
-Other objects and phenomena you maybe noticed at the time of your sighting
-Do you know Other witnesses or did you tell the sighting to anyone soon after
-Please remember to add your description also what catch your attention about the ufo and how it disappeared
-Conclude your sighting report by telling your birthday, your age at the time of sighting, your education and hobbies which may improve your readiness to estimate and indentify conventional phenomena in the sky
-If you think that your ideologies or beliefs could affect your interpretations regarding the ufo phenomena, you should inform us about those

If you have something else in your mind or you’ve photos and other evidence related to your ufo experience, please contact us by email: fimufon@gmail.com. Remember that we are focused in ufo sightings, not any kind of unexplained experiences.

=== Information in finnish ===

Voit ilmoittaa ufohavainnostasi myöskin suomeksi käyttämällä allaolevaa lomaketta. Ilmiön selvittämiseksi on tärkeää, että kaikki vähänkin merkittävät ufohavainnot tulisivat tutkijoiden tietoon. FUFON takaa havaitsijoiden anonymiteetin, tarvittaessa myös toimittaessa kansainvälisen MUFONin ja sen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Havaintoilmoituksesta tulisi käydä ilmi seuraavanlaisia asioita (sillä tarkkuudella kuin ne ovat mahdollisesti vielä muistissa).

-Tapahtumien kulku aikajärjestyksessä, mahdollisimman tarkasti kuvattuna
-Havaintoaika niin tarkasti kuin mahdollista eli kellonaika ja päivämäärä tai kuukausi, vuodenaika, vuosi..
-Havainnon arvioitu kesto
-Havaintopaikka esimerkiksi karttalinkkinä tai mahdollisimman tarkkaan kerrottuna
-Havaintopaikan kuvaus, vaikkapa valokuva liitteeksi (onko maaseutua vai taajamaa jne)
-Oma asema havaintopaikalla eli tapahtuiko havainto liikkuvassa ajoneuvossa, sisätiloissa, ulkona.. ym. mainittavaa
-Kohteen ulkonäkö eli muoto, väri, ääriviivojen selkeys ja muutokset ulkonäössä, voit myös verrata tuntemiisi kohteisiin
-Kohteen käyttäytyminen eli kohteen liikkeet, nopeus, nopeuden ja liikkeen muutokset sekä mahdollinen kohteen osien liikkuminen kuten pyöriminen
-Kohteen tuottamat vaikutukset eli valot, äänet, hajut, tuntemukset, lämpövaikutus, sähköhäiriöt, eläinten häiriintyminen, psyykkiset vaikutukset, jäljet maastossa, jättövanat ilmassa ja sellaiset.
-Oliko havaintotilanteessa mahdollisesti jotain poikkeavaa ja kerro myös jos valppautesi oli jotenkin alentunut (esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena)
-Mahdolliset havaintovälineet jos havainnossa käytettiin muitakin kuin tavanomaisia aisteja
-Kohteen arvioitu koko ja etäisyys sekä korkeus maanpinnasta
-Ilmansuunta jossa kohde näkyi havainnon alkuun, keskivaiheilla ja lopussa jos ufo liikkui paljon taivaalla
-Kohteen korkeuskulma havainnon eri vaiheissa jos se vaihteli (niin tarkkaan kuin pystyt omakohtaisesti arvioimaan)
-Säätila havaintohetkellä eli lähinnä tuulen suunta ja voimakkuus, pilvisyys, sateisuus ja lämpötila sekä mahdolliset erikoiset sääilmiöt
-Kuinka valoisa ympäristö oli havaintohetkellä
-Mainitse myös muut taivaalla havainnon yhteydessä näkyneet kohteet joihin kiinnitit huomiota, esimerkiksi tähdet tai lentokoneet
-Kerro oliko havainnosa mahdollisesti muita havaitsijoita ja jos ilmoitit jonnekin tai jollekin havainnostasi heti sen jälkeen
-Muista myös kertoa mikä kiinnitti huomiosi kohteeseen ja miten se katosi
-Lopuksi muista vielä kertoa syntymävuotesi ja ikä havaintohetkellä, koulutustaustasi sekä harrastukset jotka lisäävät valmiuksia tunnistaa normaaleja taivaanilmiöitä
-Voit kertoa myös uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksesi jos koet niiden vaikuttavan omiin ufotulkintoihisi

Mahdolliset kuvat ja liitetiedostot voit toimittaa meille sähköpostitse ylläolevaan osoitteeseen.

Advertisements
%d bloggers like this: