Introduction

Our activities are based on the Mutual UFO Network, Inc. (MUFON) which is a nonprofit corporation dedicated, through its volunteers, to resolving the scientific enigma known collectively as unidentified flying objects (UFOs).

MUFON is founded forty years ago in the United States. It has two publications; the monthly MUFON UFO JOURNAL which addresses all aspects of the subject and the International UFO Symposium Proceedings which offers a yearly in-depth analysis of the UFO subject by world-renowned researchers. Each is available to MUFON members and the public.

MUFON headquarters is located in Denver, Colorado. In the USA, Mexico, Canada and Australia states and provinces have MUFON chapters to investigate reported UFO events and conduct periodic meetings. MUFON has also representatives in Austria, Belgium, Bolivia, Chile, China, Cyprus, Finland, France, Great Britain, Guatemala, Hong Kong, Iceland, Israel, Italy, Jordan, Malta, the Netherlands, New Zealand, Norway, Paraguay, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, and Zimbabwe.

The Finnish UFO Network (FUFON) is a manifestation of the time when we have more international connections than ever before and where international organizations like MUFON are currently widening their activities in Europe.  FUFON is a finnish support group for the Mutual UFO Network. FUFON is founded in 2009 for educating public about ufology and investigate UFO sightings, by focusing to our country. You can join us without any costs, it is not necessary at this point that anyone in our group have also MUFON membership.

Main forms of activity

1) Updating this blog site, where we want to educate public about MUFON and ufology in finnish point of view

2) Closed Facebook-group and email list for internal communication

3) Receiving UFO sighting reports via online form or email from all over the world

4) Inquiring and classify the ufo cases and then sending them to MUFON or local partners of MUFON.

5) Maintaining network of field investigators and support persons for received ufo cases from Finland, take part in case studies of the particulary significant ufo sightings and increase possibilities for finnish to take part in international ufo investigations and other international activity.

INFORMATION IN FINNISH

Suomen ufotutkijaverkosto eli FUFON on ryhmä suomalaisia ufoharrastajia, joiden tavoitteena edistää modernin ufologian kansainvälistymistä sekä kriittistä tutkimusta ufoilmiöstä ja siihen läheisesti kytkeytyvistä kysymyksistä. Toimintamme osa-alueita ovat ufotapausten kerääminen ja luokittelu, tilastollisten yhteenvetojen tekeminen, osallistuminen kansainvälisiin ufotutkimushankkeisiin, kansainvälisen kontaktiverkoston rakentaminen sekä suomalaisesta ufotutkimuksesta tiedottaminen kansainvälisesti.

Otamme vastaan missä tahansa maailmassa tapahtuneita ufohavaintoja. Välitämme nämä havainnot kansainväliselle tutkijaverkostolle MUFON:lle (Mutual UFO Network) tai järjestön hyväksymille alueellisille yhteistyökumppaneille. Suomessa tällainen yhteistyökumppani on Suomen ufotutkijat ry, jonka puheenjohtaja on myöskin maamme virallinen edustaja MUFON:ssa. Tärkeimmät maastamme tietoon tulleet ufotapaukset ohjataan kuitenkin ensisijaisesti Suomen ufotutkijaverkoston omalle tiimille tutkittavaksi ja vasta tutkimusten päätyttyä tulokset voidaan toimittaa tiedoksi myöskin Suomen ufotutkijoille. Pyrimme myöskin harjoittamaan tiivistä yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa. Henkilötiedot pysyvät vain Suomen ufotutkijaverkoston tiedossa, ellei havaitsijan kanssa erikseen muuta sovita.

On kuitenkin syytä korostaa, että Suomen ufotutkijaverkosto ottaa siis vastaan vain ufohavaintoja. Emme ole siis kiinnostuneita mistä tahansa selittämättömiksi jääneistä tapauksista, ellei kokemukseen liity samalla jonkinlainen ufohavainto. Tätä on syytä korostaa, koska ilman ufohavaintoa sattuneet ufokontaktitapaukset, abduktiot, viljapeltokuviot, eläinten silpomiset tai paranormaalit kokemukset ovat sen luontoisia, ettei meillä ole tarvetta eikä ehkä resurssejakaan niitä tutkia. Osallistuessamme mahdollisesti kansainvälisiin ufotutkimushankkeisiin, näihin periaatteisiin voi tulla kuitenkin tapauskohtaisia poikkeuksia.

Tutkimustoimintaamme harjoitetaan pääsääntöisesti harrastajavoimin. Sitä voidaan luonnehtia kriittiseksi ja objektiivisuuteen tähtääväksi, vaikka se ei välttämättä täytä virallisen tieteen vaatimia kriteerejä joihin kuuluu esimerkiksi juurikin määrätty ammatillisuus sekä tutkimustulosten yksityiskohtainen raportoiminen ja näiden raporttien vapaa saatavuus. Lisäksi tieteelliseltä toiminnalta voidaan edellyttää yleisesti hyväksyttyjä teoreettisia raameja, joita ilman toimintaa pidetään usein parhaimmillaankin esitieteellisenä. Ufotutkimukseen kuuluu myöskin määrätty poikkitieteellisyys, joka tekee aiheesta tieteellisesti erityisen haastavan, koska ufologia ei ole missään virallisesti hyväksytty tieteenala. Kansainvälisesti merkittävissä tapauksissa on järjestöllämme kuitenkin luonnollisesti mahdollisuus hyödyntää myöskin ammattimaisten ufotutkijoiden resursseja Suomessa ja kansainvälisesti. Tällaisissa tapauksissa pyrimme tekemään yhteistyötä Yhdysvalloissa toimivan CUFOS-ufotutkimuskeskuksen kanssa.

Suomen ufotutkijaverkosto on lähtenyt vireille nuorten ufoharrastajien halusta saada äänensä kuuluville ilman että joutuu maksamaan itsensä kipeäksi tai palvelemaan liiaksi vain kansallisten toimijoiden etuja. Perinteiset ufojärjestöt eivät ole onnistuneet kunnolla integroitumaan internetiin, joka on johtanut toimintakustannusten tarpeettomaan lisääntymiseen ja ovat reagoineet hitaasti kansainvälistyvään maailmaan, koska niillä on toisaalta velvoitteita kielitaidottomiakin henkilöitä kohtaan. Maamme kansainvälistyneimmät ufojärjestöt eivät taas niinkään arvosta perinteistä ufotutkimusta, jolloin tämä kansainvälistyminen ei näy toivomallamme tavalla.

Ryhmän toimintamuotoja

1) Tämän pääpainotteisesti englanninkielisen blogin ylläpitäminen, jossa valistetaan suurta yleisöä ufologiasta Suomen ja suomalaisten näkökulmasta sekä tiedotettaisiin MUFONin toiminnasta

2) Suljetun Facebook-ryhmän sekä sähköpostilistan ylläpitäminen sisäiseen tiedottamiseen

3) Ufohavaintoilmoitusten vastaanottaminen nettilomakkeen ja sähköpostin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa, jonka puitteissa pyrimme tuomaan toimintaamme aktiivisesti näkyville internetissä

4) Ufotapausten luokitteleminen ryhmän toimesta sekä niiden toimittaminen eteenpäin MUFONille ja mahdollisesti sen hyväksymille paikallisille yhteistyökumppaneille.

5) Kansainvälisten kontaktien ja paikallisen ufotutkijoiden sekä vertaistukihenkilöiden verkoston kasvattaminen sellaiselle tasolle, että voimme tarjota todellista tukea hämmennyksissä oleville kokijoille, osallistua tapaustutkimuksiiin merkittävimpien ufohavaintojen osalta ja edesauttaa Suomen mahdollisuuksia päästä mukaan kansainvälisiin ufotutkimushankkeisiin tulevaisuudessa.

The Mutual UFO Network
http://www.mufon.com

Advertisements

Responses

  1. […] Introduction […]

  2. vip quizz agent xfile would lik installizing


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: